Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
police precinct


noun
a precinct in which law enforcement is the responsibility of particular police force
Hypernyms:
precinct


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.