Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prim


/prim/

tính từ

lên mặt đạo đức, ra vẻ đứng đắn, ra vẻ nghiêm nghị; ra vẻ đoan trang, ra vẻ tiết hạnh (đàn bà)

động từ

lên mặt đạo đức, ra vẻ đứng đắn, ra vẻ nghiêm nghị; ra vẻ đoan trang, ra vẻ tiết hạnh

    to prim one's face lấy vẻ mặt nghiêm nghị

    to prim one's lips mím môi ra vẻ nghiêm nghị


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.