Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Purim


noun
(Judaism) a Jewish holy day commemorating their deliverance from massacre by Haman
Topics:
Judaism
Hypernyms:
Jewish holy day
Part Holonyms:
Adar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.