Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Rachel


noun
(Old Testament) the second wife of Jacob and mother of Joseph and Benjamin
Topics:
Old Testament
Instance Hypernyms:
wife, married woman


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.