Chuyển bộ gõ


Từ điển Doanh Nghiệp Việt Anh - Business Dictionary
tỉ suất thị giá (cổ phiếu)


market rate of interest
market ratiosGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.