Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Tenrecidae


noun
tenrecs and extinct related forms
Syn:
family Tenrecidae
Hypernyms:
mammal family
Member Holonyms:
Insectivora, order Insectivora
Member Meronyms:
tenrec, tendrac, genus Tenrec


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.