Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
thân thể


Phần vật chất của một động vật : Thân thể người ta có đầu mình và chân tay.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.