Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thay da đổi thịt


[thay da đổi thịt]
(nghĩa bóng) to change one's look; to change for the betterGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.