Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
torso/'tɔ:sou/

danh từ, số nhiều torsos

thân trên

tượng bán thân (không có đầu và tay)

(nghĩa bóng) công việc bỏ dở, công việc hư hỏng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "torso"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.