Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trunk hose
trunk+hose
['trʌηk'houz]
danh từ
(sử học) quần đùi ((thế kỷ) 1617)


/'trʌɳk'houz/

danh từ
(sử học) quần đùi ((thế kỷ) 16 17)

Related search result for "trunk hose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.