Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
W. Somerset Maugham


noun
English writer (born in France) of novels and short stories (1874-1965)
Syn:
Maugham, Somerset Maugham, William Somerset Maugham
Instance Hypernyms:
writer, author


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.