Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surprised

tính từ
( at) ngạc nhiênsurprised
[sə'praizt]
tính từ
(+ at) ngạc nhiên
a surprised look
một cái nhìn ngạc nhiên
we were surprised at the news
chúng tôi ngạc nhiên về tin đó


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.