Recent Searchs...
chim sẻ ai cập 敬礼 ém nhẹm naive wolverine men rượu se sécher muyzic-hôl low escapologist atherodyde khập khà khập khiễng 质朴 silicate nhỉnh hơn neanderthal hypotonic bóc tem bill of debt ascaridia sent piuma adore actual construction time gyroscope polisher mettere instant coffee spin off 単振子 bow-tie 陰間 tiếng kêu than dậy trời đất dầu trám electrostatic ion oscillation gear bank 謹慎 pathetic fallacy aloof trapezoid nhũ bộ characteristically hư hèn describe due care goteo get the wind up about something 规范 táo tợn enjoy
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.