Recent Searchs...
plunge tool clove know strip infuser obvious flesh-glove dead load telethermometer pit one foxglove screw word nuance proneness own deck fencing-gloves diễm tình despair belong dear fauces pronounce encephalopathy enjoy lave thắt chặt cửa hàng quần áo bố già insensitive multiplication chim chuột nọc độc clover khối tình hate sketchy platform permit mối tình transform iron cloven leap lá thắm si tình supposedly
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.