Recent Searchs...
lưng chừng screenwriter sáng loáng khen thưởng chới với quen nết tank general anesthetic barbarise bathing-box pedlar abominable electronic converter door nạn dân trèo cây cao trào sắt thép diaphysis câu dầm schumann-heink galvanism bứt rứt hoàng phái fulminate undid obstinate/stubborn as a mule myriapod nhà trẻ over/under weight gorge canna mastigomycota heat up ferrety antiepileptic lang thang trade union satiated phát huy bone-black dacite greater than già tay conductive hearing loss apatite chief executive sát cánh canned aril
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.