Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surroundings
surroundings
[sə'raundiηz]
danh từ số nhiều
vùng phụ cận, vùng xung quanh
môi trường xung quanh


/sə'raundiɳz/

danh từ số nhiều
vùng phụ cận, vùng xung quanh
môi trường xung quanh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "surroundings"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.