Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weldability
weldability
[,weldə'biləti]
danh từ
tính chất hàn được (của kim loại)


/,weld 'biliti/

danh từ
tính hàn được (của kim loại)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.