Recent Searchs...
ownership thiên hạ stone wall tunnel fourteen buột miệng effeminacy nêm thuận an phẩm cách concert forty unglamorous thượng cường đềnh đoàng đặt để tả van chư đặc hiệu thu lũm effect type carry five adulthood four emergency hiding cure interaction aid facility clout furtive treat royal choice kit nothing thói quen vehicle stereo lessen convince particularly eye anseriformes da daunt velocity present deserved feel
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.