Recent Searchs...
thiên tính sẩy vẩy khí bẩm biệt tích bẩm tính fire-walker thái cực cò rò thái quá jaywalk vùng vẫy sánh vai abettal ân giảm 骚乱 exclusion chíu chít bring to rên xiết pitch contour oan khuất satyr orchid bản sắc learned person nhân vật eye doctor rex character reference stem vowel quắt quéo extreme point goat antelope gái nhảy soulfulness winter fern coup de main quẫy ground level main line bạn vàng bird of prey hột củi rều cẩn tắc bớt xén cẩn thẩn ninety-day wonder lững thững phèng phèng nhồi
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.