Recent Searchs...
horary gnaw scarlet fever saburral howsoever sten remoulding though saccader nâng giấc hypertrophic edictal dog catcher saccharase hoắc monrovia anathemise same posh saccharoïde shortness of breath saccharomycose hy hữu featherweight wild carrot hydrure calycle sacculaire impertinent hygiéniste genteel sacculiforme golem hygroscopique sachet philosophical theory hyperacidité beneficial cotoneaster hogget flat infrequence microwave radar sacramental cáng interlay sacramentel kludge synchronicity inviolacy
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.