Recent Searchs...
royal stag tiều thập nhị phân tập tành cannot trung lộ howdy incantation athletic training movable barrier lo buồn làm dâu beach heather spore case lệnh chuyển tiền fibre optic cable cortinarius corrugatus naught functional disease ammonia clock rouse télémécanicien cinder track thirteen thể cách ad-lib micelle sea otter fetich perihelia rationalization bowery broth butterfly plant warble fly quick assets hour-circle caffe latte bursera simaruba assentiment serf pitch in so kè doughnut air rifle cocaine addiction grey-hen passive air defense laburnum alpinum crucify satisfactoriness
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.