Recent Searchs...
nấp lecture catalyze lượn quanh supportive enigma phá trinh mirror contact shadow-boxing đáy bề mò kim vây cá organ transplant conductible zing marsh backpack sea wall calender glance 실밥 hinge liftier bệnh án expect negate phản ứng drop a bundle embryogenesis confident domiciliation counterpose blind flying mềm lòng tự tin thay da đổi thịt current confidence blowgun y tá 麻花 rearguard chứng thực circumstances divinyl ether flat repeater camera traumatic contraction freewheeler export
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.