Chuyển bộ gõ


Vndic bookmarklet

Vndic bookmarklet allows you to search Vndic dictionaries conveniently while browsing any website. To starting using, drag these bookmarklets to your bookmark toolbar (see below for detailed instructions).

Vndic bookmarklet cho phép bạn tra từ điển trên Vndic rất thuận tiện khi duyệt bất kỳ trang web nào. Để bắt đầu sử dụng, kéo các bookmarklets vào thanh công cụ của bạn (xem dưới đây để được hướng dẫn chi tiết).

English-Vietnamese Vietnamese-English English-English Korean-Vietnamese French-Vietnamese Vietnamese-French German-Vietnamese Chinese-Vietnamese Russian-Vietnamese Japanese-Vietnamese Vietnamese-Japanese Spanish-Vietnamese

 

Installation / Cài đặt:

Internet Explorer: Right click on the dictionary links and select "Add to favourites", select "Favourites Bar" from "Create in" dropdown list.
Để cài đặt, bạn hãy làm theo hình số thứ tự. (phần này dành cho Internet Explorer)

Firefox, Chrome, Opera, Safari and others: Drag the dictionary links to your Bookmark toolbar
Chỉ cần kéo thả (Phần này dành cho những trình duyệt khác)


Usage / Cách dùng:

Highlight a word on any page opened in your browser and click the Vndic bookmarklet.
Tô xanh từ cần tra rồi nhấn vào nút bookmark từ điển.

If you click the bookmarklet without highlighting any word, a text field will appear, allowing you to enter the search term using your keyboard.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.