Recent Searchs...
few and far between onager tăng lương mannikin 缺点 độ chính xác nature you cannot get (take) blood (out of) stone thuỵ việt 涉嫌 bale-fire brainstorming arms skeeter laboratory school preoccupation sa crack a book science fiction folk sheartail brief lessen salinity còn sống selection luck of the draw studied butt in decline coloured lực bất tòng tâm sherif retch gieo cầu margin deposit store origin stock raising 风情 hội ngày mùa thành kiến liquid potential 磁极 interact クリーピングインフレ 优待 olivetoric acid 強化合宿 có chuyện
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.