Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
who's who
who's+who
['hu:z'hu:]
danh từ
danh sách và lược sử những người có tên tuổi


/'hu:z'hu:/

danh từ
danh sách và lược sử những người có tên tuổi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.