Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đíchnoun
mark; target; aim butt

[đích]
target
Nguồn và đích
Source and target
Tập tin đích
Target file
finishGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.