Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carpet-raid
carpet-raid
['kɑ:pitreid]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) cuộc ném bom rải thảm


/'kɑ:pitreid/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) cuộc ném bom rải thảm

Related search result for "carpet-raid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.