Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chloe
chloe
['klɔ:]
danh từ
Strephon and Chloe đôi uyên ương


/'klɔ:/

danh từ
Strephon and Chloe đôi uyên ương

Related search result for "chloe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.