Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
condensation

condensation
[,kɔnden'sei∫n]
danh từ
sự hoá đặc (chất nước); sự ngưng (hơi); sự tụ (ánh sáng)
khối đặc lại
sự cô đọng (lời, văn...)(Tech) ngưng tụ (d)


sự ngưng, sự cô đọng
c. of singularities sự ngưng tụ các điểm kỳ dị

/,kɔnden'seiʃn/

danh từ
sự hoá đặc (chất nước); sự ngưng (hơi); sự tụ (ánh sáng)
khối đặc lại
sự cô đọng (lời, văn...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.