Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deplorable
deplorable
[di'plɔ:rəbl]
tính từ
đáng trách, đáng chỉ trích
tồi tệ, tệ hại


/di'plɔ:rəbl/

tính từ
đáng thương
(thông tục) đáng trách, tồi, xấu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.