Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foreshorten
foreshorten
[fɔ:'∫ɔ:tn]
ngoại động từ
vẽ rút gọn lại (theo luật xa gần)


/fɔ:'ʃɔ:tn/

ngoại động từ
vẽ rút gọn lại (theo luật xa gần)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.