Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giấy innoun
printing-paper
giấy in báo news-print

[giấy in]
printing-paperGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.