Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
guild
danh từ
phường hộiguild
[gild]
danh từ
phường hội
guild socialism
chủ nghĩa xã hội phường hộiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.