Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hào lũyMoat and bastions, defence work
    Cố thủ dằng sau hào lủy kiên cố To dig in behind solid defence works


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.