Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-advised
ill-advised
['iləd'vaizd]
tính từ
khờ dại, nhẹ dạ


/'ilə'vaizd/

tính từ
khờ dại, nhẹ dạ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.