Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
it is raining in earnest
it+is+raining+in+earnest
thành ngữ earnest
it is raining in earnest
trời đang mưa ra tròGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.