Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngày kìaThe day after the day after tomorrow
    Nghỉ phép đến ngày kìa To be on leave untill the day after day after tomorrow


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.