Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhệnnoun
spider
tơ nhện spider-thread

[nhện]
danh từ.
spider.
tơ nhện
spider-thread.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.