Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ruverb
to rock; to sing; to lull ru con to lull one's child to sleep

[ru]
to put/send somebody to sleep
to rock a baby to sleep; to lull/sing a baby to sleep
(final particle) isn't that true ?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.