Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sauerkraut

sauerkraut
['sauəkraut]
danh từ
món dưa cải bắp (Đức)


/'sauəkraut/

danh từ
món dưa cải bắp (Đức)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.