Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sign/take the pledge
sign/take+the+pledge
thành ngữ pledge
to sign/take the pledge
thề không bao giờ uống rượuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.