Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sternly
phó từ
nghiêm nghị, nghiêm khắc; lạnh lùng
cứng rắn (trong cách cư xử )sternly
['stə:nli]
phó từ
nghiêm nghị, nghiêm khắc; lạnh lùng
cứng rắn (trong cách cư xử..)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.