Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tourer
tourer
['tuərə]
danh từ
xe ô tô du lịch; máy bay du lịch


/'tuərə/

danh từ
xe ô tô du lịch; máy bay du lịch
(như) tourist

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tourer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.