Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vô lýadjective
absurd, unreasonable

[vô lý]
groundless; unfounded; absurd; unreasonable; reasonless; nonsensical; illogical; irrationalGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.