Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vùng vẫyverb
struggle

[vùng vẫy]
to thrash about; to struggle
Vùng vẫy quyết liệt
To struggle violently
Hắn càng vùng vẫy càng lún sâu xuống bùn
The more he struggled, the deeper he sank in the mudGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.