Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
well-meaning
well-meaning
['wel'mi:niη]
tính từ
có thiện chí, có ý tốt


/'wel'mi:ni /

tính từ
có thiện chí

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.