Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
winningly
winningly
['winiηli]
phó từ
hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ
được cuộc, thắng cuộc
quyết định, dứt khoát


/'wini li/

tính từ
hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.