Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amuck
amuck
[ə'mʌk]
Cách viết khác:
amok
[ə'mɔk]
phó từ
như một người điên cuồng lên
to run amuck
chạy như một người điên, chạy cuồng lên; lồng lên như một kẻ khát máu


/ə'mʌk/ (amok) /ə'mɔk/

phó từ
như một người điên cuồng lên
to run amuck chạy như một người điên, chạy cuồng lên; lồng lên như một kẻ khát máu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "amuck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.