Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
assurable


[assurable]
tính từ
có thể bảo hiểm, khả bảo
Risques assurables
rủi ro có thể bảo hiểm, rủi ro khả bảoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.