Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bull-terrier
danh từ
giống chó lai giữa chó bun và chó sụcbull-terrier
['bul,teriə]
danh từ
giống chó lai giữa chó bun và chó sụcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.