Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bulldog

bulldog


bulldog

The bulldog is a muscular, wrinkled, powerful dog that was originally bred in Britain.

['buldɔg]
danh từ
chó bun (một giống chó đầu to, khoẻ và dũng cảm)
(nghĩa bóng) người bền bỉ ngoan cường; người gan lì
nhân viên hiện dịch (giúp việc ông giám thị ở trường đại học Anh)
(thông tục) súng lục ổ quay
tẩu (hút thuốc lá)


/'buldɔg/

danh từ
chó bun (một giống chó đầu to, khoẻ và dũng cảm)
(nghĩa bóng) người bền bỉ ngoan cường; người gan lì
viên hiện dịch (giúp việc ông giám thị ở trường đại học Anh)
(thông tục) súng lục ổ quay
(thực vật học) tẩu (hút thuốc lá)

Related search result for "bulldog"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.