Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
cankerworm


noun
green caterpillar of a geometrid moth;
pest of various fruit and shade trees
Hypernyms:
caterpillar
Hyponyms:
spring cankerworm, fall cankerworm
Member Holonyms:
Geometridae, family Geometridae


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.