Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
copt


danh từ

thành viên trong Giáo hội Thiên Chúa cổ A Rập

Related search result for "copt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.