Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
duffer


/'dʌfə/

danh từ

người bán đồ tập tàng làm giả như mới; người bán những hàng lừa bịp là hàng lậu

người bán hàng rong

tiền giả; bức tranh giả

mỏ không có than; mỏ không có quặng, người bỏ đi; người ngớ ngẩn, người xuẩn ngốc


Related search result for "duffer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.