Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hetaera
hetaera
[hi'tiərə]
Cách viết khác:
hetaira
[hi'tiərə]
danh từ, số nhiều hetaerae
[hi'tiəri:]
đĩ quý phái, đĩ sang; gái hồng lâu


/hi'tiərə/ (hetaira) /hi'tiərə/

danh từ, số nhiều hetaerae /hi'tiəri:/
đĩ quý phái, đĩ sang; gái hồng lâu

Related search result for "hetaera"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.